ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ของเครือข่าย สสส.

เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมาน ใจยะยอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เครือข่ายเทศบาลตำบลออนใต้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เาลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้

      

Categories: ภาพกิจกรรม