ประชุม อปพร.ทต.ออนใต้

28 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เปิดการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลตำบลออนใต้ พร้อม หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำโครงการฝึกอบรม(อปพร.)ในปีงบประมาณ 2565 และร่วมหารือแนวทางที่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์(อปพร.) กับสมาชิกอปพร. ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม