พนักงานเจ้าหน้าที่ บริจาคโลหิต

19 กรกฎาคม 2566 พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสันกำแพ

ง 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์