คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลออนใต้ ได้ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลออนใต้ ได้ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ถูกใจ
 อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

Categories: ภาพกิจกรรม