พิธีบวงสรวง สักการะอนุสรณ์สถานช้างเผือก “พลายภูบาลรัตน์” ประจำปี 2567

Categories: ภาพกิจกรรม