พิธีมอบวุฒิบัตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทต.ออนใต้

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลออนใต้(อปพร.) ที่จบหลักสูตรการจัดตั้ง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 – 1 เมษายน 2565 จำนวน 60 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้
(อปพร.ท่านใดต้องการรูปภาพติดต่อขอรับรูปได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลออนใต้ จันทร์ถึงศุกร์ วันและเวลาราชการ)
 

Categories: ภาพกิจกรรม