พิธีมอบเงินสนับสนุน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ

8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อม นายดำรง อินตายวง รองนายกเทศมนตรีฯ และ นางสาววิทยาพร อินต๊ะเสา ผอ.กองคลัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉลียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลออนใต้ เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 454,000 บาท

Categories: ภาพกิจกรรม