พิธีเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านปงหมู่ที่ 8 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านปงห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม