พิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี 2567 ระว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี2567 โดยวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมกันธนาคารออมสิน
และได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง กับ เทศบาลตำบลออนใต้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
และยังได้มีกิจกรรมอบรมความรู้ในเรื่องต่างๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และชาวบ้านที่ให้ความสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้ต่อในการประกอบอาชีพ และดำรงชีพต่อไปได้
ระว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม