พิธีเปิด(Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปงห้วยลาน หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสัะนกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562

Categories: ภาพกิจกรรม