ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าเซนนิก้า

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าเซนนิก้า สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปในเขตตำบลออนใต้ #เทศบาลตำบลออนใต้ “ขอขอบคุณ”
ที่ให้การสนับสนุนอาหารกลางและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ฯ ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลออนใต้ในวันนี้ และหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา
ในการนี้ เทศบาลตำบลออนใต้ นำโดย #นายกสมศักดิ์วงค์แก้วแปง
ขออวยพรให้แก่ท่านผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมี กิจการรุ่งเรืองยิ่งขึ้นๆ ไป และปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อเทอญ
         

Categories: ภาพกิจกรรม