ภาพบรรยากาศ งานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2566

Categories: ภาพกิจกรรม