มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ

21-22 ธันวาคม 2564 นายสมศักดิ์  วงค์แก้วแปง พร้อมทีมงานบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกันเป็นแจกผ้าห่มเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และบรรเทาภัยหนาวให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 69 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาลฯ

“จะหนาวนี้หรือหนาวไหนก็อุ่นใจ” กับนายกสมศักดิ์ วงค์แก้วแปงพร้อมทีมงานบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์