นายกพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชืกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ ออกมอบของ(ถุงยังชีพ)และให้กำลังใจกับผู้กักตัวฯ ในเขตตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม