มอบชุดเครื่องนอนให้ศูนย์พักคอยอำเภอสันกำแพง

3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมทีมบริหารสมาชิกสภาร่วมกันมอบชุดเครื่องนอนให้กับศูนย์พักคอย (CI) อำเภอสันกำแพง จำนวน 10 ชุด สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

Categories: ภาพกิจกรรม