มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวจากโรคดควิด-19 ในพื้นที่

6 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลออนใต้ นำโดย นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ให้แก่ผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง ในเขตพื้นที่ตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม