มอบผ้าห่มแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตดำบลออนใต้ นำโดย นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกับ นายเพิ่มพูน ไชยสิทธิ์ กำนันตำบลออนใต้ และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบความอบอุ่นโดยการแจกผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เขต 1 (หมู่ที่ 1,4,9,8,7) ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2566 จากใจเทศบาลตำบลออนใต้ และ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ๋บ้านตำบลออนใต้ “ห่วยใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ”

 

Categories: ภาพกิจกรรม