มอบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฯ

27 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลออนใต้ มอบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้านในตำบลออนใต้ เพื่อนำไปฉีดให้แก่สุนัขและแมวที่ได้ลงทะเบียนไว้กับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม