มอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้งร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลออนใต้

10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลออนใต้ นำโดยท่านพระครูสันติธาดาเจ้าคณะตำบลออนใต้ ได้ออกมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ (ข้าวสาร อาหารแห้ง) แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือนร้อนจากสถาณการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ตามโครงการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง

Categories: ภาพกิจกรรม