มอบอาหารและเครื่องดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ฯ

7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ พร้อมคณะบริหารฯ ได้นำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 50 ชุด มอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ช่วยเหลือในการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนที่มาบริการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม