ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ อำเภอเมืองเชียงราย จังเชียงราย

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ อำเภอเมืองเชียงราย จังเชียงราย จำนวน 45 คน ศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินโครงการหมู่บ้าน Otop เพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนตำบลออนใต้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

Categories: ภาพกิจกรรม