รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมราชการ “ออนใต้โมเดล”

โรงพยาบลาส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชน “ออนใต้โมเดล” ให้แก่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมราชการ จ.เชียงใหม่ ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นดาบเรือนเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม