รับมอบชุดเครื่องนอนและชุดดำรงชีพ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบชุดเครื่องนอนและชุดดำรงชีพ ให้ศูนย์กักตัวชั่วคราวผู้ประสบภัยโควิด 19 จากนางสาวณัฐหฤตา พ่วงตรง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต2 อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นผู้แทนของท่านพิชัย เลิศพงค์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลออนใต้ เทศบาลตำบลออนใต้ขอขอบพระคุณท่านทั้งสองมา ณ โอกาสนี้ และจะนำไปมอบให้กับผู้ที่กักตัวในเขตตำบลออนใต้ต่อไป ขอขอบพระคุณยิ่ง

Categories: ภาพกิจกรรม