รับมอบโล่เกียรติคุณฯ

6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ รับมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเทศบาลตำบลออนใต้ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม