รางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้มและรางวัลชนะเลิศการประกวดสาวงาม

เทศบาลตำบลออนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้มและการประกวดสาวงาม ในงานฤดูหนาว งานกาชาด และของดีอำเภอสันกำแพง ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม