ร่วมกันเลี้ยงโรงทานและร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ณ วัดเชียงแสน

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกันเลี้ยงโรงทานและร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ณ วัดเชียงแสน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่!!

Categories: ภาพกิจกรรม