ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 (Kick off) ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง

5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญชัย รินคำ ปลัดเทศบาล นายดำรง อินตายวง และนายทองสาย ใจติขะ รองนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 (Kick off) ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง

  

   

Categories: ภาพกิจกรรม