ร่วมสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา”

พี่น้องประชาชนตำบลออนใต้ ร่วมกันต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในตำบลออนใต้ เพื่อร่วมสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา” โคก หนอง นา ณ บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่6 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง

Categories: ภาพกิจกรรม