ลงพื้นที่ออกเยี่ยม และมอบของใช้จำเป็น ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ตำบลออนใต้ ทุกหมู่บ้าน

Categories: ภาพกิจกรรม