วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

24 เมษายน 2566 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ได้มอบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในเขตตำบลออนใต้ เพื่อนำไปฉีดให้แก่สนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางเทศบาลตำบลออนใต้ในปีงบประมาณ 2565 ดังนั้น เทศบาลตำบลออนใต้ จึงขอแจ้งให้เจ้าของสนุขและแมวที่อยู่ในเขตตำบลออนใต้ นำสุนัขและแมวของท่านไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 ได้ที่ทำการอาสาปศุสัตว์หรือสอบถามได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์