วันที่ 17 เมษายน 2567 งานอนุรักษ์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำธาตุ- ดำหัวหลวงปู่หล้า ณ วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม