วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 3 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7   ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ ไปใช้สิทธิเลือกนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

“เลือกตั้งครั้งนี้ เลือกคนดี ไม่ซื้อเสียง”

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์