สำรวจถนนสายทางเชื่อมระหว่างบ้านปง-ป่าตึง

นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ มอบหมายให้นายทองสาย ใจติขะ รองนายกเทศมนตรี และนายสมคิด วงค์สถาน ผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายฯ ออกสำรวจถนนเชื่อมสายบ้านป่ง-ป่าตึง ที่ชำรุดเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป

 

Categories: ภาพกิจกรรม