สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่มีความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันดรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

เทศบาลตำบลออนใต้ มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่มีความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เข็มที่3 และ เข็มที่4 (Moderna) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะนำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลออนใต้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เพื่อทางเทศบาลจะได้รวบรวมข้อมูลส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์