สำรวจถนนเพื่อปรับปรุงให้สัญจรเดินทางผ่านไปมาได้สะดวก

20 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปงนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ นายชาญชัย รินคำ ปลัดเทศบาล พร้อมนางสาวณัฐกฤตา พ่วงตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายความกว้างของถนนสายบ้านปง-บ้านป่าตึง สายทางลัดอ่างห้วยลานไปบ้านป่าตึง ให้เป็นถนนสายทางเดินที่สามารถสัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นถนนคอนกรีตโดยการของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในอนาคตต่อไป และควบคุมการปรับเกลี่ยสนามกีฬาโรงเรียนออนใต้วิทยา แต่เนื่องจากสภาพพื้นดินไม่เอื้ออำนวยเลยต้องเลื่อนการปรับเกลี่ยออกไปก่อน

Categories: ภาพกิจกรรม