ส่งมอบความอบอุ่นแก่ผู้สูงวัยและผู้พิการ 27/12/65

เทศบาลตดำบลออนใต้ นำโดย นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกับ นายเพิ่มพูน ไชยสิทธิ์ กำนันตำบลออนใต้ และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบความอบอุ่นโดยการแจกผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เขต 2 (หมู่ที่ 2,3,5,6,10,11) ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2566 จากใจเทศบาลตำบลออนใต้ และ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ๋บ้านตำบลออนใต้ “ห่วยใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ”
  

Categories: ภาพกิจกรรม