หน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล นายอำเภอสันกำแพง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสันกำแพงทุกภาคส่วน ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดป่าห้า ม.9 ต.ออนใต้ ในวันที่ 6 กันยายน 2561

Categories: ภาพกิจกรรม