อบจ.เข้าตรวจดูสถานที่เพื่อทำการปรับปรุง

29 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทสมนตรีตำบลออนใต้ และทีมงานบริหาร และนายสมคิด วงค์สถาน ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าดูบริเวณที่จะทำการปรับปรุงจำนวน 2จุด คือ
จุดที่ 1 สนามโรงเรียนออนใต้วิทยา
จุดที่ 2 ถนนสายบ้านปง-บ้านป่าตึง

Categories: ภาพกิจกรรม