ออกสำรวจบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

   

Categories: ภาพกิจกรรม