ออกเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้สูงอายุในเขตตำบลออนใต้ ที่มารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.สต.บ้านแม่ผาแหนตำบลออนใต้

13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ และคณะผู้บริหาร พร้อมกับ นายชาญชัย รินคำ ปลัดเทศบาล ออกเยี่ยมและให้กำลังพร้อมบริการรถรับ-ส่งผู้สูงอายุที่มารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่าCOVID-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ผาแหนตำบลออนใต้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง มาพบปะและให้กำลังใจกับผู้ฉีดวัคซีนฯ ด้วยเช่นเดียวกัน

Categories: ภาพกิจกรรม