อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จัดประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องโครงการปลุกป่าและป้องกันไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จัดประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องโครงการปลุกป่าและป้องกันไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้

 

Categories: ภาพกิจกรรม