เชิญชวนฟังดนตรีในสวน ช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

เชิญชวนฟังดนตรีในสวน ช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 4 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ธีมงานปีนี้ Lanna musical
กิจกรรมในงาน
ชม การแสดง จากศิลปิน ธวัชเมืองเถิน ครูแอ๊ดและวงเดอะ สะล้อเต็มวง
ชิม อาหารพื้นบ้านหลากหลาย
ช้อป เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ออนใต้ CIV
ใช้ ใช้เวลาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ผ่านงาน DIY

ประเพณีลอยกระทง วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำแม่ออน ร่วมลอยกระทง ณ ท่าน้ำแม่ออน บริเวณงาน

 

Categories: ภาพกิจกรรม