เชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2561

เชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมวัดป่าห้า หมู่ที่9 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.09 น. เป็นต้นไป งานนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ในงานพบกับกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมการแข่งขันของผู้สูงอายุตำบลออนใต้ ผู้สูงอายุอำเภอสันกำแพง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์