เป็นตัวแทนมอบสิ่งของให้ผู้พิการทางสายตาจากสมาคมผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่

23 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และนายชาญชัย รินคำ ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนมอบสิ่งของจากสมาคมผู้พิการทางสายตาเชียงใหม่ พร้อมกล่าวให้กำลังใจ กับ นางนาถวดี สิริปุมแปง ผู้พิการทางสายตา บ้านป่าตึงหมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้ กับผู้พิการ

Categories: ภาพกิจกรรม