เลี้ยงผีขุนน้ำและทำบุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยลานฯ

4 กรกฎคม 2564 นายสมศักดิ์ วงศ์แก้วแปง นายกเทศมนตรีฯ และคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงาน เลี้ยงผีขุนน้ำและทำบุญสืบชะตา อ่างเก็บน้ำห้วยลาน และร่วมกันปลูกต้นไม้

Categories: ภาพกิจกรรม