แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่อยู่เขตบ้านโห้ง ม.2, ริมออน ม.3, บ้านแม่ผาแหน ม.6, และบ้านป่าเปางาม ม.11 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันกำแพงแจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์