โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสา ร่วมมือ ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสา ร่วมมือ ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวิจารย์ สิมาฉายา) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมกับนายอำเภอสันกำแพง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลออนใต้ และพี่น้องประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันต้อนรับ

Categories: ภาพกิจกรรม