โครงการทำน้ำสะอาดเพื่อชีวิต

13.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เปิดการประชุมโครงการทำน้ำสะอาดเพื่อชีวิต โดยใช้ผลิตภัณพ์แร่กรองน้ำไพโรลูไซด์ซึ่งเทศบาลตำบลออนใต้ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าเหียงหมู่ที่1, บ้านโห้งหมู่ที่ 2, บ้านริมออนหมู่ที่ 3, บ้านป่าแงะหมู่ที่4, บ้านริมออนใต้หมู่ที่5, บ้านแม่ผาแหนหมู่ที่6, บ้านป่าตึงหมู่ที่7, บ้านป่าห้าหมู่ที่9 โดยมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตประสานงานโดย นายพรชัย อรรถปรียางกูร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่

 

Categories: ภาพกิจกรรม