โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันเทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปี2566

28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี2566 ณ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

      

Categories: ภาพกิจกรรม