โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้

โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้
👷 🔥 วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ ดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ โดยได้จำลองสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหว และไฟไหม้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนอัคคีภัย และแผนอพยพกรณีเกิดเหตุในสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลออนใต้


 

 

 

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้